تعداد کل لایک ها: ۹

سیس ادمین ساده‌ی ساده
اینجا از هم‌روش می‌نویسیم.
در جستجوی سهل ممتنع
Software Engineer
پیشه‌ی من فکر کردن به مسائل پیچیده‌اس. مسئله‌حل‌کن تمام‌وقت شاید عنوان خوبیه.
علاقه‌های متنوعی دارم، چیزای مختلفی رو تجربه کردم و همچنان در مسیر تجربه کردنم. میون این تجربه‌ها، الان کار منابع انسانی می‌کنم، قبلا مهندس کامپیوتر بودم.
just a tech / DevOps / marefati110@gmail.com